skip to Main Content
MIJN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Bent u zelfstandig ondernemer? In dat geval moet u beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze soms wat complexe benaming dekt een lading die de moeite waard is en waarop niet beknibbeld mag worden. Een overzicht van wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering inhoudt, de voorwaarden en de dekkingen.

Onze troeven

Binnen 24 uur antwoord

Bij verzekeringskantoor Van Geirt staat passie voor ons vak voorop. Als professionele makelaar staan we u bij in al uw projecten en wel binnen 24 uur na uw verzoek.

Advies op maat

Ons vak berust op kennis over u. U optimaal bijstaan met advies is namelijk slechts mogelijk als we weten wie u bent en wat u ver- wacht. Verzekeringskantoor Van Geirt staat u dan ook persoonlijk bij.

Snelle en permanente begeleiding

Een verzekeringsmakelaar moet vooral graag omgaan met men- sen en u naar waarde weten te schatten. In de eerste plaats zijn wij er om u bij te staan in goede en in slechte tijden

VERZEKERINGSKANTOOR VAN GEIRT EN IK

Er is sprake van beroepsaansprakelijkheid wanneer u tijdens uw beroepsactiviteit materiële of lichamelijke schade aan een persoon toebrengt. In dit geval gaat het om uw eigen aansprakelijkheid, die van een betrokkene of van de wetsovertreder.

In het Burgerlijk Wetboek, dat de voorwaarden en toepassingsmogelijkheden ervan wettelijk regelt, staat dat deze Burgerlijke Aansprakelijkheid zowel voor schade aan derden als voor schade aan klan- ten, partners en leveranciers geldt.

Daarnaast dekt zij ook de gevolgen van roekeloosheid, nalatigheid of daden gesteld door een verze- kerde. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door dieren of machines die onder toezicht van de verzekerde staan. Het betreft met andere woorden een breed scala aan toepassingsmogelijkheden.

Het spreekt voor zich dat u te maken zult krijgen met een aantal tijdrovende procedures, die ook samenhangen met uw beroepsactiviteit en aansprakelijkheid.

Hoewel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, wordt ze toch aanbevolen. Bij vrije beroepen is deze verzekering zelfs verplicht.

Dat heeft ook een goede reden: met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u tegen een maandelijkse bedrag een volledige en optimale bescherming genieten. Deze dekking is daarom nagenoeg verplicht zodra u zich rekenschap geeft van de risico’s die bepaalde beroepsgroepen lopen.

Verzekeringskantoor Van Geirt kent uw wensen. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons voortduren- de contact met het bedrijfsleven heeft ons kantoor zich tot een echte specialist ontwikkeld. Wij bieden u de beste en snelste service voor de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Daarbij helpen we u niet alleen de technische aspecten van een BAV te begrijpen, maar ook de risico’s in te schatten en wel door middel van verzekeringsoplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften.
Dit alles onder leiding van een Van Geirt-deskundige die u de beste prijs op elk van de aangeboden contracten kan garanderen. Een BAV brengt immers kosten met zich mee en het zou nu eenmaal zinloos zijn te betalen voor een dekking die niet volledig is aangepast aan uw behoeften.

Samengevat betekent het afsluiten van een BAV in de eerste plaats dat u wordt geadviseerd over de risico’s die u op uw werkplek loopt. Voor sommige beroepen is deze vorm van dekking niet verplicht, voor andere wel. Een beroep doen op een makelaar die u optimaal kan bijstaan, blijft dan ook van essentieel belang.

Nog vragen?

Verzekeringskantoor Van Geirt beantwoordt ze zo spoedig mogelijk voor u.

Contact
Hebt u een verzekering nodig? Wilt u beleggen?
Back To Top