skip to Main Content
MIJN RECHTSPOSITIE BESCHERMEN

Wilt u als bedrijfsleider zichzelf en uw bedrijf beschermen? In dat geval is het afsluiten van een aangepaste verzekering cruciaal. Omdat zijn weg vinden in deze materie soms lastig kan zijn, volgt hier een kort overzicht van wat deze verzekering inhoudt en hoe verzekeringskantoor Van Geirt u kan helpen bij uw zoektocht.

Onze troeven

Binnen 24 uur antwoord

Bij verzekeringskantoor Van Geirt staat passie voor ons vak voorop. Als professionele makelaar staan we u bij in al uw projecten en wel binnen 24 uur na uw verzoek.

Advies op maat

Ons vak berust op kennis over u. U optimaal bijstaan met advies is namelijk slechts mogelijk als we weten wie u bent en wat u ver- wacht. Verzekeringskantoor Van Geirt staat u dan ook persoonlijk bij.

Snelle en permanente begeleiding

Een verzekeringsmakelaar moet vooral graag omgaan met men- sen en u naar waarde weten te schatten. In de eerste plaats zijn wij er om u bij te staan in goede en in slechte tijden

VERZEKERINGSKANTOOR VAN GEIRT EN IK

Eerst een nuancering: deze verzekering beschermt uw functie niet als zodanig, maar wel u als bedrijfs- leider. Want het kan zijn dat u moeilijke beslissingen of zelfs risico’s moet nemen.

Risico’s zowel inzake wetgeving en statuten als inzake regelgeving en management. Vroeger stond u er misschien alleen voor in deze materies, maar tegenwoordig niet meer.

Verzekeringskantoor Van Geirt helpt u namelijk bij uw pogingen om u te beschermen tegen risico’s die nu eenmaal eigen zijn aan de functie van bedrijfsleider.

Met een verzekering waarmee u als ondernemer beschermd bent, beschikt u over een specifieke dekking voor bepaalde soorten risico’s, zowel op persoonlijk als financieel vlak.

U bent beschermd zowel wat betreft het arbeidsrecht als wat betreft de schending van statuten. Maar daar houdt het niet op: u bent ook fiscaal en sociaalrechtelijk beschermd en ook op het vlak van con- sumentenrechten.

Een laatste punt, dat bovendien heel actueel is: u wordt beschermd inzake milieuregelgeving. Dankzij dit pakket aan maatregelen kunt u uw functie in volle gemoedsrust uitoefenen. Bovendien kunt u als onderneming groeien in de wetenschap dat u verzekerd bent. Het gaat dus om een onmisbare verze- kering voor een bedrijfsleider zoals u.

Verzekeringskantoor Van Geirt biedt u dus een bescherming die past bij uw functie en werkzaam- heden binnen uw bedrijf, maar niet alleen dat.

Omdat de taak van bedrijfsleider nu eenmaal gepaard gaat met heel wat verantwoordelijk- heden en een zeer drukke agenda, biedt verzekeringskantoor Van Geirt u de mogelijkheid om alle verplichte administratieve formaliteiten met betrekking tot uw bescherming aan ons over te laten. Dat gaat van het zoeken naar een aangepast contract tot het onderhandelen over dit contract. Ons kantoor zal er alles aan doen om u kwaliteit tegen de beste prijs te bieden.

Deze verzekering is onmisbaar voor elke bedrijfsleider en onze dienstverlening als makelaar is meer dan ooit waardevol, omdat het zowel uw zoektocht als uw keuze zal vergemakkelijken.

Nog vragen?

Verzekeringskantoor Van Geirt beantwoordt ze zo spoedig mogelijk voor u.

Contact
Hebt u een verzekering nodig? Wilt u beleggen?
Back To Top