skip to Main Content
ME BESCHERMEN TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN

Het is belangrijk om bepaalde problemen, zoals arbeidsongevallen en beroepsziekten, te voorkomen. Een bedrijfsverzekering vinden vormt daarbij een uitdaging, vooral vanwege het grote aantal mogelijkheden, beroepsgroepen en dus verzekeringspolissen. Een beknopt overzicht van waarom en hoe een bedrijfsverzekering bij een arbeidsongeval voor u van belang kan zijn.

Onze troeven

Binnen 24 uur antwoord

Bij verzekeringskantoor Van Geirt staat passie voor ons vak voorop. Als professionele makelaar staan we u bij in al uw projecten en wel binnen 24 uur na uw verzoek.

Advies op maat

Ons vak berust op kennis over u. U optimaal bijstaan met advies is namelijk slechts mogelijk als we weten wie u bent en wat u ver- wacht. Verzekeringskantoor Van Geirt staat u dan ook persoonlijk bij.

Snelle en permanente begeleiding

Een verzekeringsmakelaar moet vooral graag omgaan met men- sen en u naar waarde weten te schatten. In de eerste plaats zijn wij er om u bij te staan in goede en in slechte tijden

VERZEKERINGSKANTOOR VAN GEIRT EN IK

Uiteraard gelden voor een contract bepaalde regels en een specifieke verzekeringspolis. Daarbij is het van belang een goed beeld te krijgen van u en uw situatie en van uw beroep en uw wensen.

Aangezien elk beroep anders is, is het belangrijk dat uw makelaar uw werkomgeving kent. Zo krijgt u optimaal advies en kunt u een verzekeringscontract afsluiten dat u perfect beschermt.

Niet alleen helpt verzekeringskantoor Van Geirt u bij het vinden van een contract dat bijna op maat is opgesteld, maar bovendien geniet u bij ons kantoor en onze deskundige – naast een vlotte administra- tieve afhandeling – ook de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het is van essentieel belang die in het oog te houden gezien het belang ervan bij de keuze van uw bescherming. Want vergeet niet: een bedrijfs- verzekering kost weliswaar geld, maar is nog steeds noodzakelijk. Kwaliteit moet daarbij hand in hand gaan met een scherpe prijs.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, zijn arbeidsongevallen niet zeldzaam. En ook al hebben ze soms een impact op het leven van de verzekerde in het algemeen, toch is dat niet altijd zo.

Soms kan het zelfs – bijvoorbeeld bij een gebrekkige dekking – dat u eenvoudigweg geen salaris en ook geen vergoeding krijgt. Om dit soort heikele situaties te vermijden, is het essentieel een verzekering te vinden die u niet alleen op middellange en lange termijn beschermt.

Het is ook van belang om alle voordelen van uw contract te benutten en te doen gelden. Daarom is de afhandeling na het arbeidsongeval even belangrijk. Dit vormt één van de redenen waarom verzekeringskantoor Van Geirt graag met u wil samenwerken.

U begeleiden op deze vaak moeizame zoektocht is dan ook noodzakelijk en vormt voor ons een cruciale opgave. Een optimale dienstverlening blijft namelijk één van de speerpunten van verzeke- ringskantoor Van Geirt.

Nog vragen?

Verzekeringskantoor Van Geirt beantwoordt ze zo spoedig mogelijk voor u.

Contact
Hebt u een verzekering nodig? Wilt u beleggen?
Back To Top